Học sinh Việt Nam lần đầu học lập trình trong game Minecraft của Microsoft

Học sinh Việt Nam lần đầu học lập trình trong game Minecraft của Microsoft

VietTimes -- Học viện sáng tạo công nghệ Teky vừa công bố là nơi đầu tiên đưa ngôn ngữ lập trình Makecode với nền tảng thế giới ảo Minecraft vào giảng dạy tại các trường cấp 1 ở Việt Nam, nhằm tăng khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và giúp trẻ em tư duy khoa học máy tính, kích thích phát triển trí tuệ.