TECHFEST Việt Nam sẽ mở rộng sang châu Âu

TECHFEST Việt Nam sẽ mở rộng sang châu Âu

VietTimes – TECHFEST tại châu Âu, diễn ra vào tháng 6 – 7/2022 tại Pháp, là cách làm mới để tăng cường giao lưu, kết nối giữa cộng đồng trí thức, chuyên gia nước ngoài với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước.