Trở lại câu hỏi 'Học văn để làm gì?'

Trở lại câu hỏi 'Học văn để làm gì?'

Đặt mục tiêu cho mỗi môn học là khởi đầu và cũng là định hướng cho cả chuỗi hoạt động giáo dục sau đó. Tuy nhiên, mục tiêu môn Văn trong Chương trình 2018 còn có nhiều điểm chưa thỏa đáng, cần tiếp tục làm rõ, cụ thể hoá.
Làm sao để thầy cô không biến thành 'thợ dạy' ?

Làm sao để thầy cô không biến thành 'thợ dạy' ?

Giáo viên là chủ thể, quyết định sự thành bại của nền GD, song với những gì đang thực sự diễn ra thì thân phận nhà giáo nhìn chung không khác "thợ dạy" là mấy. Vậy trước tiên cần giải phóng thầy cô khỏi những bất công.
Học cái gì và giảm tải bao nhiêu?

Học cái gì và giảm tải bao nhiêu?

Thực tế đang buộc ngành Giáo dục phải giảm tải, câu hỏi đặt ra là giảm cái gì và giảm bao nhiêu? Mà giảm tải không chưa đủ, quan trọng là phải xây dựng được 'một nền giáo dục hạnh phúc' cho học sinh và cho cả thầy cô.