Tính giá điện ở nước ngoài khác Việt Nam như thế nào?

Tính giá điện ở nước ngoài khác Việt Nam như thế nào? Analysis

Tại những quốc gia điện được quản lý bởi các công ty tư nhân, người dân có quyền tự do lựa chọn đơn vị cung cấp, phương án tính giá. VN tính giá điện theo luỹ tiến, càng dùng nhiều càng đắt đỏ hoá đơn điện của nhiều hộ gia đình đã tăng vọt.