Ông Trương Tấn Sang: Các vụ án tham nhũng lớn đều “thấp thoáng” cán bộ cấp cao

Ông Trương Tấn Sang: Các vụ án tham nhũng lớn đều “thấp thoáng” cán bộ cấp cao

Chưa bao giờ trong lịch sử hơn 70 năm Nhà nước ta lại xuất hiện sự cấu kết quyền lực với lợi ích kinh tế, lèo lái chính sách. Các vụ án tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng đều thấy thấp thoáng "bóng dáng" của những cán bộ nắm giữ vị trí quản lý, thậm chí cả cán bộ quản lý ở cấp cao.