Ngân sách và các tổ chức hội - đoàn thể nhà nước

Ngân sách và các tổ chức hội - đoàn thể nhà nước

Thống kê từ dữ liệu NSNN trên cổng thông tin của Bộ Tài chính cho thấy chi cho các trung ương hội của tổ chức CT-XH, cũng như các trung ương hội khối các tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã tăng gấp hơn 3 lần trong 10 năm qua, từ năm 2006 - 2015. Nhưng đó chỉ là một phần của bức tranh.