Infographic Sức mạnh tổ hợp tên lửa phòng không S-300 Việt Nam

Hai dòng tổ hợp tên lửa cao xạ S300F (PKHQ) và S-300V (LQ) Loạt tổ hợp tên lửa cao xạ do Tổng công ty KHCN Almaz sản xuất với trang bị cho các đơn vị phòng không tổ hợp tên lửa dẫn đường đa kênh, cơ động.

Sức mạnh tổ hợp tên lửa phòng không S-300 Việt Nam ảnh 1

Sức mạnh tổ hợp tên lửa phòng không S-300 Việt Nam ảnh 2

Theo: QPAN