Vietjet Air: Lợi nhuận Quý I/2018 gấp gần 4 lần Quý I/2017, nhờ đâu?

Vietjet Air: Lợi nhuận Quý I/2018 gấp gần 4 lần Quý I/2017, nhờ đâu?

VietTimes – Theo quy định, lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ, doanh nghiệp niêm yết sẽ phải có báo cáo giải trình gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước. Quý I/2018, lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp của CTCP Hàng không Viet Jet (Vietjet Air; Mã: VJC) đã tăng trưởng 263% (tính theo giá trị tăng thêm) so với Quý I/2017.