Indonesia ứng dụng công nghệ blockchain vào quản lý dữ liệu quốc gia

Indonesia ứng dụng công nghệ blockchain vào quản lý dữ liệu quốc gia

Công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian, gọi tắt là công nghệ blockchain (chuỗi khối) được thiết kế không chỉ dành cho các giao dịch tài chính mà nó cũng có thể được sử dụng để bảo vệ và đơn giản hóa việc quản lý các thông tin có giá trị, giúp mọi ngành nghề ở một quốc gia có thể dễ dàng truy cập, sử dụng và bảo mật dữ liệu.
5 hòn đảo ở Thái Bình Dương bỗng nhiên biến mất

5 hòn đảo ở Thái Bình Dương bỗng nhiên biến mất

Theo kênh truyền hình ABC, các nhà khoa học Australia phát hiện thiếu 5 hòn đảo ở Thái Bình Dương. Các dữ liệu nghiên cứu cho thấy mực nước Thái Bình Dương đã dâng cao rõ rệt và quá trình xói mòn diễn ra với tốc độ đáng kể. Chính vì vậy, những hòn đảo hoang đã chìm xuống nước.