20 doanh nghiệp Việt đang là nhà cung ứng cấp 1 cho Samsung

20 doanh nghiệp Việt đang là nhà cung ứng cấp 1 cho Samsung

VietTimes -- Tính đến nay, đã có 20 doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung cấp cấp 1 cho Samsung. Nếu như trước đây, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu cung cấp việc in ấn, đóng gói sản phẩm, thì nay đã có thể cung cấp các thiết bị, nguyên vật liệu đòi hỏi công nghệ rất cao như khuôn kim loại, linh kiện...