Đằng sau việc các ngân hàng buông mảng tài chính tiêu dùng

Đằng sau việc các ngân hàng buông mảng tài chính tiêu dùng

Ngày 25-8-2021, Ngân hàng SHB đã công bố việc chuyện nhượng 100% vốn tại SHB Finance cho Ngân hàng Ayudhya, thành viên chiến lược của tập đoàn MUFG (Nhật Bản). Đây không phải là công ty tài chính tiêu dùng đầu tiên được bán lại cho các công ty nước ngoài, liệu đâu là câu chuyện vĩ mô đằng sau xu hướng này?