Bộ GD&ĐT: Không tuyển chọn được đủ số lượng tác giả soạn SGK bộ mới
Việc chi 400 tỷ đồng vốn vay World Bank để soạn bộ SGK mới:

Bộ GD&ĐT: Không tuyển chọn được đủ số lượng tác giả soạn SGK bộ mới

VietTimes – Bộ GD&ĐT đã tổ chức đấu thầu tuyển chọn tác giả nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên không tuyển chọn được đủ số lượng tác giả, trong đó nguyên nhân chính là hầu hết các chuyên gia có kinh nghiệm đã sớm ký hợp đồng với các Nhà xuất bản và triển khai biên soạn SGK - nguồn tin riêng của VietTimes cho biết.