Bộ Quốc phòng Nga muốn phát triển một đội quân robot

Bộ Quốc phòng Nga muốn phát triển một đội quân robot

VietTimes -- Viện Nghiên cứu Trung ương số 3 thuộc Bộ Quốc phòng Nga đăng tải một bản báo cáo, về một dự án có tên gọi là " Storm - Bão", liên quan đến việc phát triển các hệ thống tự động hóa các trang thiết bị quân sự, robot hóa và đảm bảo việc liên kết phối hợp giữa các trang thiết bị và với con người.