Truyền thông Đức: Chính sách ngoại giao châu Á mới của Đức tạo đa cực và giảm phụ thuộc Trung Quốc

Truyền thông Đức: Chính sách ngoại giao châu Á mới của Đức tạo đa cực và giảm phụ thuộc Trung Quốc

VietTimes – Ngày 2/9, Đức đã đưa ra phương châm chỉ đạo chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặt mục tiêu thiết lập và tăng cường quan hệ chiến lược với ASEAN. Điều này không chỉ cho thấy quyết tâm của Đức trong việc mở rộng quan hệ đối tác, tham gia nhiều hơn vào việc xây dựng trật tự quốc tế trong tương lai, mà còn là sự điều chỉnh chính sách Trung Quốc của Đức: một mặt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, mặt khác tạo ra sự đa cực để gây sức ép lên Trung Quốc.