Quân đội Syria dùng tên lửa phá hầm ngầm phiến quân khủng bố

Quân đội Syria sử dụng rocket tự chế tấn công đường hầm do các phần tử khủng bố Jabhat al –Nusra đào tại khu vực Khan El-Sheikh. Ngoại vi Damascus.
Quân đội Syria dùng tên lửa phá hầm ngầm phiến quân khủng bố
Theo QPAN