Quan chức Nga sẽ bị cấm sử dụng các chương trình messenger nước ngoài

Người lưu ý tới vấn đề hạn chế sử dụng các dịch vụ trao đổi thông tin nước ngoài năm 2015 là Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. 
Ông Nikolai Patrushev
Ông Nikolai Patrushev

Bộ Phát triển Kinh tế Nga đề xuất cấm cán bộ và nhân viên quân sự trao đổi công việc qua các ứng dụng di động của nước ngoài, báo Kommersant viết.

Các hạn chế có thể liên quan đến chương trình thư điện tử Gmail, các ứng dụng WhatsApp, Viber, Skype và Telegram.

Người lưu ý tới vấn đề hạn chế sử dụng các dịch vụ trao đổi thông tin nước ngoài năm 2015 là Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. 

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết, cùng với số lượng ngày càng tăng các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin nhà nước "xuất hiện cả các phần mềm do thám kỹ thuật nước ngoài  trong các hệ thống chương trình."

Theo Kommersant/Sputnik