Cái tên “lạ” trong liên danh nhà đầu tư BOT cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Cái tên “lạ” trong liên danh nhà đầu tư BOT cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

VietTimes – Có lẽ nó “lạ” với cả giới nhà thầu, giới đầu tư trong chính lĩnh vực mà nó đang tham gia, tại một công trình hạ tầng giao thông mang tính trọng điểm quốc gia, với tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Nó là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Long Vân (Long Vân).
Gian lận doanh thu BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ bị phạt thế nào?

Gian lận doanh thu BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ bị phạt thế nào? Exclusive

VietTimes - Thông tin ít người biết đến, là Biên bản thương thảo, đàm phán hợp đồng Dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ được lập giữa Nhóm công tác liên ngành của dự án và Liên danh nhà đầu tư – đã quy định rõ mức phạt doanh nghiệp dự án, trong trường hợp khai báo doanh thu không chính xác.