Hé lộ sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá vào chính sách kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam

Hé lộ sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá vào chính sách kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam

VietTimes – Ngành công nghiệp thuốc lá đang tìm cách đạt được lợi nhuận, trực tiếp hoặc gián tiếp từ các sản phẩm thuốc lá và tìm đủ mọi cách để thuốc lá được tiêu thụ thông qua sự can thiệp vào các chính sách. Thông tin này được BS. Nguyễn Tuấn Lâm (Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam) chia sẻ tại hội thảo “Thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể nhằm thực thi hiệu quả Luật phòng chống tác hại thuốc lá” do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), tổ chức điều phối Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp - Quốc hội tổ chức sáng 31/5 tại Hà Nội.