Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tranh chấp Biển Đông đe dọa hòa bình thế giới

VietTimes -- Phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ tranh chấp Biển Đông là một trong những nguy cơ an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể đe dọa hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực và quốc tế.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc ngày 24/9
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc ngày 24/9

Ngày 24/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp quốc. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thể hiện rõ quan điểm và lập trường của Việt Nam là đa phương hóa, đa dạng hóa, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại về việc các qui tắc cũng như luật pháp quốc tế đang bị đe dọa, khi nhiều nước có những hành động đơn phương, áp đặt, sử dụng vũ lực nhằm giải quyết các vấn đề an ninh quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ tranh chấp Biển Đông là một trong những nguy cơ an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương “có thể đe dọa hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực và quốc tế”.

Ông Minh đề cập tình hình an ninh châu Á, với hai điểm nóng là bán đảo Triều Tiên và khu vực Biển Đông, nhấn mạnh: "Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, mặc dầu vậy, ẩn chứa nhiều nguy cơ xung đột, đặc biệt tại Bán đảo Triều Tiên và Biển Đông, tất cả đều có khả năng đe dọa hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông, chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982, tuyệt đối tôn trọng các qui tắc ngoại giao và pháp lý, tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và hướng tới hoàn thiện Qui tắc ứng xử Biển Đông (COC)".

Phó Thủ tướng nêu rõ: “Sự đa phương, luật pháp quốc tế, hòa bình, hợp tác và phát triển” là những yếu tố chủ chốt để xây dựng “một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng”.

Trên bình diện quốc tế, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh “Luật phát quốc tế vẫn là then chốt của một cấu trúc an ninh quốc tế ổn định và một hệ thống đa phương mạnh”. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Chính trị cường quyền và sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế vẫn là một mối đe dọa với hòa bình và an ninh quốc tế”, mặc dù ông không nêu cụ thể nước nào có những động thái kể trên.

Ông khẳng định tình hình quốc tế hiện nay buộc các nước phải làm việc cùng nhau để “thúc đẩy sự đa phương và tuân thủ luật pháp quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ, Việt Nam tin rằng phải tăng cường sự đa phương và phải cải thiện hoạt động của các định chế đa phương, nhất là Liên Hợp quốc. Ông nói: “Liên Hợp quốc, kể cả Hội đồng Bảo an, phải cải tổ để bảo đảm công bằng, dân chủ và minh bạch nhiều hơn”.

Ông cho biết, Việt Nam đã quyết định ứng cử làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo An nhiệm kỳ 2020-2021 và sẽ tiếp tục gia tăng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.