Phí tăng, trạm mọc thêm

Phí tăng, trạm mọc thêm

Tình trạng này không chỉ diễn ra trên các tuyến quốc lộ mà cả các tuyến đường liên tỉnh, các phương tiện cũng phải oằn mình gánh phí ngày một tăng.