Tên lửa chiến lược Nga dùng “trí khôn” Mỹ

Tên lửa chiến lược Nga dùng “trí khôn” Mỹ

Rambler News Service dẫn nguồn trang mạng mua sắm nhà nước đưa tin về kế hoạch của Nga sử dụng phần mềm Mỹ cho các tên lửa đường đạn Bulava và Yars của mình. Đây là hai loại tên lửa đường đạn xuyên lục địa tối tân quyết định tương lai của bộ ba vũ khí hạt nhân chiến lược Nga.