Bài 16: Cuộc gặp với ông Võ Văn Kiệt
Công nghệ giáo dục:

Bài 16: Cuộc gặp với ông Võ Văn Kiệt

VietTimes -- "Từ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Kiệt gọi điện, hẹn muốn làm việc với tôi một ngày, bàn giải pháp giáo dục cho Miền Tây. Gặp tôi, ông nói: Anh em khuyên mình nên gặp Đại thì mới tìm ra giải pháp và chắc chắn làm được." - Hồ Ngọc Đại.