ĐHĐCĐ Eximbank: 3 ứng viên xin rút vào phút chót, cựu CEO Nam A Bank Lương Thị Cẩm Tú “một mình một ngựa“

ĐHĐCĐ Eximbank: 3 ứng viên xin rút vào phút chót, cựu CEO Nam A Bank Lương Thị Cẩm Tú “một mình một ngựa“

VietTimes -- Với tín hiệu từ ứng viên duy nhất Lương Thị Cẩm Tú, hy vọng đại hội lần thứ 34 này của Eximbank sẽ khác. Càng hy vọng hơn, rằng các nhóm sở hữu ở Eximbank đã tìm được tiếng nói chung, lắng nghe, nhượng bộ và thống nhất với nhau vì sự phát triển của ngân hàng, đưa Eximbank trở lại vị thế vốn có của nó.