Chỉ có 5 nhà máy được thực hiện phá dỡ tàu cũ

Chỉ có 5 nhà máy được thực hiện phá dỡ tàu cũ

Phá dỡ tàu biển cũ để thu hồi sắt thép đã diễn ra từ lâu, song đây là hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cần được kiểm soát tốt. Vì thế Bộ GTVT đã xây dựng quy hoạch cho ngành này, theo đó cả nước chỉ có 5 điểm được thực hiện phá dỡ tàu cũ.