Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội sẽ được xây dựng ngay trong năm 2018

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội sẽ được xây dựng ngay trong năm 2018

VietTimes -- Trong năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, giảm thiểu thông tin xấu độc trên các mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.