Kỳ 1: Ông Nhậm Chính Phi trong “vòng vây” của báo chí quốc tế
Góc nhìn của Nhậm Chính Phi về cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung

Kỳ 1: Ông Nhậm Chính Phi trong “vòng vây” của báo chí quốc tế

VietTimes – "Một số quốc gia đã quyết định không mua sản phẩm của Huawei. Chúng tôi sẽ làm tốt công việc ở các quốc gia sẵn sàng mua thiết bị của mình. Chúng tôi sẽ thuyết phục và khiến khách hàng tin tưởng" - theo ông Nhậm Chính Phi.