Sơn hà nguy biến?

Sơn hà nguy biến?

VietTimes -- Tiết Ngâu đi ngang qua Thái Hà ấp… Thái Hà ấp của người xưa đã hoang tàn biến dạng. Nhưng cái ấp - Trụ sở Công ty InvestConsult Group của ông Nguyễn Trần Bạt vẫn y cựu, thâm nghiêm. Chợt tivi nhà bên đường phát ca khúc của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn: “Mùa thu rồi… ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến!”. 
Bài 1: Độc lập dân tộc, tình cảm dân tộc và chủ nghĩa dân tộc
Nguyễn Trần Bạt: Độc lập dân tộc – một phổ quát văn hóa

Bài 1: Độc lập dân tộc, tình cảm dân tộc và chủ nghĩa dân tộc

VietTimes – “Dân tộc chủ nghĩa luôn luôn làm cho chúng ta không khôn ngoan được. Dân tộc chủ nghĩa bơm tâm lý con người phình to lên, làm cho con người hành động một cách ngốc nghếch. Sự ngốc nghếch của các dân tộc thường thể hiện thông qua dân tộc chủ nghĩa. Cho nên tôi không thích nó. Nhưng dân tộc chủ nghĩa là một phổ quát có thật, nên các dân tộc, nhất là giới trí thức của nó phải ý thức đối phó với nó và biết tìm cách hướng dẫn trí khôn cho dân tộc mình” – Nguyễn Trần Bạt.
Trên thế giới Chính phủ nào cũng muốn quản lý các mạng thông tin, nhưng các sản phẩm mới, những tỷ phú vĩ đại vẫn xuất hiện rầm rầm
Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt bàn về CMCN 4.0

Trên thế giới Chính phủ nào cũng muốn quản lý các mạng thông tin, nhưng các sản phẩm mới, những tỷ phú vĩ đại vẫn xuất hiện rầm rầm

VietTimes -- “Nói luật này, luật kia cản trở sự phát triển là sai. Đấy là một hình thức đổ vạ cho chính sách. Sự phát triển thường vượt trên chính sách, nhất là sự phát triển khoa học và công nghệ. Trên thế giới chính phủ nào cũng muốn hạn chế, muốn quản lý các mạng thông tin, nhưng các hình thức mới, sản phẩm mới của nó vẫn xuất hiện rầm rầm, những tỷ phú vĩ đại vẫn xuất hiện” - chuyên gia Nguyễn Trần Bạt nói về CMCN 4.0 với VietTimes.