Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo giúp tiết kiệm nửa chi phí xử lý, lưu trữ văn bản

Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo giúp tiết kiệm nửa chi phí xử lý, lưu trữ văn bản

VietTimes -- Qua hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET), các lãnh đạo và cán bộ ngành Tuyên giáo có thể truy cập đến tất cả các ứng dụng, một lần đăng nhập duy nhất cho tất cả các công việc, có khả năng tương tác qua web hoặc smartphone. Ước tính, hệ thống sẽ giúp tiết kiệm ít nhất 50% thời gian luân chuyển văn bản và chi phí xử lý, lưu trữ văn bản.