“Cha đẻ” của “Khúc Thụy du”: “Tôi luôn nhớ về Việt Nam với nỗi nhớ khủng khiếp“

“Cha đẻ” của “Khúc Thụy du”: “Tôi luôn nhớ về Việt Nam với nỗi nhớ khủng khiếp“

VietTimes  – Quyền lực tối thượng của thi ca đã đi qua mọi biên giới, bắc một nhịp cầu giao cảm lạ lùng, khiến tôi lần đầu gặp thi sĩ Du Tử Lê vẫn không hề có cảm giác lạ lẫm. Đúng như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – bày tỏ trong lần đầu gặp Du Tử Lê: “Chúng ta mang cảm giác về sự gặp nhau này là của một người đi vắng rất lâu, nay đã trở về. Điều đó thấy rằng, thi ca đã đi đúng con đường của nó, dù sớm hay muộn, vẫn trở về nơi nó cất lời.”