FPT Retail: Đã thu hồi hết nợ của bà Nguyễn Bạch Điệp, đẩy mạnh mở rộng chuỗi dược phẩm năm 2019

FPT Retail: Đã thu hồi hết nợ của bà Nguyễn Bạch Điệp, đẩy mạnh mở rộng chuỗi dược phẩm năm 2019

VietTimes -- Năm 2019, FPT Retail lên kế hoạch doanh thu là 17.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 418 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng lần lượt là 16% và 20% so với năm 2018. Bên cạnh đó, công ty này cũng đặt mục tiêu mở rộng chuỗi nhà thuốc lên 70 cửa hàng và gia tăng độ phủ sóng ra toàn quốc.