“Đổi ý” thoái vốn tại Ngọc Viễn Đông, Cảng Sài Gòn muốn gì?

“Đổi ý” thoái vốn tại Ngọc Viễn Đông, Cảng Sài Gòn muốn gì?

VietTimes -- Nhận định tình hình tài chính đã được cải thiện, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) tại CTCP Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn - Mã CK: SGP) đã đề xuất dừng việc thoái vốn của Cảng Sài Gòn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông (Ngọc Viễn Đông).