5 huyền thoại ngớ ngẩn nhất về Google

5 huyền thoại ngớ ngẩn nhất về Google

 Google chẳng kiếm được đồng tiền nào, Google khiến chúng ta ngu đi hay Google biết mọi thứ về chúng ta…. Tất cả những điều này được cho là những câu chuyện hiểu nhầm ngớ ngẩn song lại có nhiều người tin đó là sự thật.