Ngân hàng Nhà nước dọn đường quốc hữu hóa GPBank?

Ngân hàng Nhà nước dọn đường quốc hữu hóa GPBank?

Việc Ngân hàng Nhà nước “truất” quyền của 3 thành viên HĐQT GPBank, đồng thời cử người củaVietinBank sang làm đại diện GPBank dường như đang dọn đường cho việc quốc hữu hóa GPBank. GPBank không thể tự tìm cách cứu mình thì việc Ngân hàng Nhà nước ra tay là điều khó tránh...