Kết quả đấu giá cổ phần MB Land Holdings: Một nhà đầu tư tổ chức ôm trọn lô cổ phiếu của Tcty Trực thăng Viêt Nam

Kết quả đấu giá cổ phần MB Land Holdings: Một nhà đầu tư tổ chức ôm trọn lô cổ phiếu của Tcty Trực thăng Viêt Nam

VietTimes – Mặc dù danh sách vượt qua vòng thẩm định năng lực có tới 4 nhà đầu tư được quyền “tham gia vòng chung kết” nhưng chỉ có 2 nhà đầu tư tổ chức tham gia buổi đấu giá diễn ra vào sáng ngày 26/10 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).