Vì sao Ngân hàng Đông Á họp đại hội đồng cổ đông bất thường?

Vì sao Ngân hàng Đông Á họp đại hội đồng cổ đông bất thường?

Ngày 6-9-2019, trên trang web của mình Ngân hàng TMCP Đông Á bất ngờ thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Ngày chốt danh sách cổ đông là 26-9-2019. Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung và tài liệu đại hội sẽ được chuyển tới cổ đông có tên trong danh sách chốt và sẽ được đăng tải công khai trên trang web.
Mất trắng ở OceanBank: Cần làm rõ sai phạm của PVN

Mất trắng ở OceanBank: Cần làm rõ sai phạm của PVN

TS. Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, nhấn mạnh khoản đầu tư thua lỗ của Tập đoàn PVN cần phải được làm rõ. PVN dùng tiền nào để đầu tư và việc đầu tư này có được phép không. Ai chịu trách nhiệm?