Xây dựng hệ thống CNTT một cửa quốc gia theo hướng xử lý tập trung

Xây dựng hệ thống CNTT một cửa quốc gia theo hướng xử lý tập trung

VietTimes -- Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia được xây dựng và phát triển theo định hướng xử lý tập trung trên nền tảng Cổng thông tin một cửa quốc gia nhằm tiết kiệm và đảm bảo hiệu quả đầu tư, tận dụng nguồn lực cũng như tăng cường khả năng bảo mật, an toàn thông tin.