Forbes: Việt Nam đã có thêm 2 tỷ phú

Forbes: Việt Nam đã có thêm 2 tỷ phú

VietTimes -- Theo danh sách tỷ phú (USD) thế giới năm 2018 do tạp chí Forbes (Mỹ) xếp hạng và công bố, số tỷ phú Việt Nam đã tăng thêm hai người so với năm 2017. Đó là các ông Trần Đình Long và Trần Bá Dương.