Công trình trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng sẽ cải tạo thành điểm dừng chân theo đúng khuyến nghị của UNESCO

Công trình trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng sẽ cải tạo thành điểm dừng chân theo đúng khuyến nghị của UNESCO

VietTimes  – Ngày 14-10, Văn phòng UBND huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cho biết, UBND huyện Mèo Vạc đã yêu cầu chủ công trình Panorama trên đèo Mã Pí Lèng tạm dừng các hoạt động kinh doanh, sau khi Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hà Giang trực tiếp kiểm tra công trình này.