Dâng sao giải hạn không hề dính dáng đến chùa, là biểu hiện của việc “nịnh hót” các... ngôi sao
PGS.TS Trần Lâm Biền:

Dâng sao giải hạn không hề dính dáng đến chùa, là biểu hiện của việc “nịnh hót” các... ngôi sao

VietTimes – “Trong cửa chùa, tinh thần tối thượng là điểm sáng của đạo, nơi để chúng sinh đến làm điều thiện trên nền tảng trí tuệ Phật, chứ không phải là nơi “thu thuế cho kẻ hoạt đầu”. Đã bao thế kỷ đạo Phật tồn tại ở nước ta, nhưng không ghi nhận có chuyện dâng sao giải hạn nơi cửa Phật.”