Mỹ: Tốc độ tải xuống 5G chậm bằng nửa mạng 4G

Mỹ: Tốc độ tải xuống 5G chậm bằng nửa mạng 4G

VietTimes – Trong một đánh giá gần đây về trung bình tốc độ tải xuống 5G tại các nước, một điều khá bất ngờ là Mỹ không được đánh giá cao. Tại quốc gia này, tốc độ tải xuống 5G thậm chí còn chậm hơn mạng 4G khoảng 2 lần với tốc độ tải xuống trung bình là 50,9 Mbps.