Ngày đầu hiệp thương tăng lương năm 2019, doanh nghiệp muốn dồn tiền cho việc khác

Ngày đầu hiệp thương tăng lương năm 2019, doanh nghiệp muốn dồn tiền cho việc khác

VietTimes -- Phiên họp đầu tiên trong năm 2018 bàn tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành chiều 9/7. Đề xuất Tổng Liên đoàn lao động đưa ra, là tăng lương tối thiểu năm 2019 ở mức 8%, nhưng VCCI muốn chưa tăng, mà dùng nguồn này để nâng cao tay nghề người lao động.
Người lao động đang phải ăn “bánh vẽ”

Người lao động đang phải ăn “bánh vẽ”

Sau 3 cuộc thương lượng đổ bể, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã phải biểu quyết để "chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4%. Nhưng ngay phương án tăng này cũng mới chỉ đáp ứng được 80% mức sống tối thiểu cho người lao động. Áp lực lương, do thế, vẫn đè nặng lên người lao động