Về cơ bản, Hải Phòng không giảm phí hạ tầng cảng biển

Về cơ bản, Hải Phòng không giảm phí hạ tầng cảng biển

VietTimes – Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng đã họp, và quyết định từ ngày 1/1/2018, phí hạ tầng cảng biển khu vực Hải Phòng sẽ giảm, chỉ với hàng hóa qua lại là hàng lỏng, hàng rời, với mức giảm đầy an ủi, từ 20.000 đồng/tấn xuống thành 16.000 đồng/tấn.