Kỳ cuối: Những phận đời lưu lạc ở Thủ Thiêm

Kỳ cuối: Những phận đời lưu lạc ở Thủ Thiêm

VietTimes - Hàng loạt số phận người dân Thủ Thiêm đang lưu lạc nhiều nơi, dù đúng ra họ phải là những người đầu tiên được hưởng lợi từ dự án hình thành Khu đô thị mới đầy hoài bão này. Căn nguyên nào đã đẩy họ vào tình cảnh như hôm nay?