Vietcombank báo lãi 4.000 tỷ đồng ngay trong quý đầu năm

Vietcombank báo lãi 4.000 tỷ đồng ngay trong quý đầu năm

VietTimes -- Lâu nay Vietcombank vẫn được biết đến là ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận và chế độ chi trả lương thưởng cho cán bộ nhân viên trong hệ thống ngân hàng Việt. Tiếp tục trong năm 2018, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận đầy tham vọng – 13.000 tỷ, cao nhất trong số các ngân hàng.