Nhiều KOL, Facebooker nổi tiếng tiếp tay quảng cáo thuốc lá điện tử

Nhiều KOL, Facebooker nổi tiếng tiếp tay quảng cáo thuốc lá điện tử

VietTimes – Bất chấp việc quảng cáo thuốc lá là hành vi bị pháp luật cấm, nhiều người nổi tiếng, Facebooker có ảnh hưởng trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam đã đăng bài, sử dụng hashtag trên mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter,… để thu hút giới trẻ nhằm quảng cáo cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.