Khu Công nghệ cao TPHCM xuất khẩu hơn 19,2 tỷ USD

Khu Công nghệ cao TPHCM xuất khẩu hơn 19,2 tỷ USD

VietTimes -- Trong 14 năm qua,  TP HCM thu hút 102 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 5,6 tỷ USD, giá trị xuất khẩu lũy kế đến nay ước đạt hơn 19,2 tỷ USD và sản phẩm của Khu Công nghệ cao TP HCM chiếm 94% nhóm ngành sản phẩm công nghệ cao của TPHCM.