Bộ Tài chính cũng muốn doanh nghiệp trực thuộc khoán xe công

Bộ Tài chính cũng muốn doanh nghiệp trực thuộc khoán xe công

VietTimes -- Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo yêu cầu các doanh nghiệp trực thuộc có trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Hoàn thành và báo cáo Bộ Tài chính trong tháng 12/2016.