Trợ cấp 1 lần cho người có thành tích tham gia kháng chiến

Trợ cấp 1 lần cho người có thành tích tham gia kháng chiến

VietTimes -- Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ được trợ cấp một lần.
Những ngày đỏ lửa **

Những ngày đỏ lửa **

Trong khi đó, nhiệm vụ thứ hai được đặc biệt chú trọng nhằm giúp các đơn vị và thiết bị vũ khí không thể triển khai tác chiến đúng yêu cầu khắc phục nguyên nhân, trong đó chúng tôi đặc biệt quan tâm tới điều kiện và đặc điểm địa hình nơi đóng quân.
Những ngày đỏ lửa *

Những ngày đỏ lửa *

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống đế quốc Mỹ, Liên Xô không chỉ viện trợ cho Việt Nam các loại vũ khí, khí tài hiện đại và lương thực, thực phẩm. Hàng nghìn cán bộ chuyên gia Liên Xô đã có mặt để giúp đỡ quân đội nhân dân Việt Nam