Có hàng chục nhóm liên quan đến việc bán logo “xe vua”

Có hàng chục nhóm liên quan đến việc bán logo “xe vua” Updating

Trước khi hình thành đường dây logo “xe vua”, bà Vân, ông Thới đã từng làm vận tải hàng hóa nên nắm rõ các mánh khóe nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Bà Vân khai nhận vẫn còn hàng chục nhóm liên quan đến việc bán logo “xe vua”. Người dân cho biết bà Vân và ông Thới từng qua lại với nhau.