FC-31 Trung Quốc đến Paris đấu F-35 Mỹ

FC-31 Trung Quốc đến Paris đấu F-35 Mỹ

VietTimes -- Báo Trung Quốc cho rằng sự xuất hiện của máy bay FC-31 sẽ làm thay đổi cục diện lũng đoạn thị trường quốc tế của F-35 Mỹ. Bởi vì FC-31 rẻ tiền, cũng có những ưu thế nhất định và cơ hội từ quy định khắt khe của Mỹ.